Εντατήρες - Ζύγια μεταλλικών κατασκευών

Εντατήρες

Κατασκευάζουμε εντατήρες και ζύγια για μεταλλικά κτίρια.

Εντατήρες

Στήριξη ναών μνημείων παραδοσιακών κτιρίων.